Ginčų sprendimas

Prašymą / skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštas tarnyba@vvtat.lt tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466 interneto svetainė www.vvtat.lt taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos  teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

Elektroninis vartotojų ginčų sprendimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 524/2013. EGS platforma – paprastas, efektyvus, greitas, nešališkas, skaidrus, nebrangus būdas ne teisme spręsti dėl elektroninių sandorių kylančius ginčus.